Specializací divize WATERface společnosti SANIproject, s.r.o., zahrnuje široké spektrum metod a produktů pro kvalitní čistění vody. Našim cílem je navrhnout komplexní řešení úpravy vody, jak pro průmyslové využití tak i pro domácnosti. Díky navrhnutým technologiím je možné upravovat nejen vodu z vodovodního řádu, ale také z venkovních vrtů.

Nabízíme nejrůznější zařízení na úpravu vody s návrhem vhodného konkrétního typu úpravny pro řešení individuálního zadání. Filtrační jednotky jsou provozně spolehlivé, finančně výhodné s nízkou energetickou náročností.

Nabízená zařízení se dají rozdělit do následujících skupin:

Filtry

Poskytují základní vyčištění vody od mechanických nečistot (rez, písek, sediment atd.). Umisťují se před domácí vodárnu, na vodovodní řád, nebo před úpravnu vody.

UV lampy

Jsou neefektivnějším způsobem odstranění mikrobů ve vodě. Díky UV záření likvidují koliformní bakterie, bakterie ze zvířecích fekálií aj. Některé bakterie jsou velmi odolné a UV záření je dovede zničit. UV lampy se instalují také v domácnostech využívajích vodu z městských distribučních řadů, a to z důvodu pojištění mikrobiologické (bakteriální) nezávadnosti vody.

Změkčovače

Odstraňují vápník. Vaše voda již nebude způsobovat usazeniny-bílé fleky na domácích spotřebičích, vanách a umyvadlech. Také předejdete zárůstání trubek vodním kamenem.

Zařízení na odstranění železa, manganu

Používá se při nadměrném množství železa, které způsobuje nepříjemnou pachuť, zabarvení a v kombinaci s bakteriemi také zápach.

Odkyselovací filtry

Filtry pro zvýšení pH způsobují, že sníží kyselost vody a tím zabrání korodování kovových částí zařízení a výrobků a dále blednutí plastů a fólií.
Zařízení na odstranění dusičnanů a dusitanů
Pro správný výběr zařízení a jeho nastavení je třeba znát hodnoty dusičnanů a síranů ve vodě. Tyto hodnoty se zjišťují rozborem. Vhodnost zařízení se odvíjí také od množství spotřebovávané vody. Filtr se instaluje na hlavní přívod vody v domě.

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza představuje technologicky dokonale propracovaný princip odstraňování nežádoucích příměsí z vody.  Jde o metodu čištění vody, kterou lze aplikovat nejen v průmyslových provozech, ale i v domácnostech. Postup při úpravě vody reverzní osmózou je fyzikální proces, při kterém je čištěná kapalina hnána pod velkým tlakem přes speciální membránu o 0,0005 mikronů zachycující veškeré nežádoucí látky. Výsledkem reverzní osmózy je tedy čistá kapalina za membránou a odpadní roztok určený k likvidaci, kterou lze dále upravovat podle konkrétního využití.

© 2015 Saniproject, s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Vytvořil Panky | Portál CMS systémy | Brouzdák