Hospodaření s vodou zahrnuje široké spektrum technologii, které umožňují využívání různých klasifikací a kategorií vodních zdrojů od užitkových vod až po pitnou vodu. Dlouhodobě funkční řešení je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání vodních zdrojů pro zvolené účely.

Koncepce řešeni každého objektu, areálu je individuální a musí být co nejlépe přizpůsobené mistně specifickým podminkám. V zastavěných územích a zastavitelných plochách je nutné vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody pro zpětné a hospodárné využívání.

© 2015 Saniproject, s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Vytvořil Panky | Portál CMS systémy | Brouzdák