Projekce domovních a průmyslových rozvodů všech typů vodovodu(pitná, užitková, upravená voda), požární vody, venkovní a vnitřní rozvody kanalizace včetně přípojek. Součástí je i navrhování technologických celků a zařízení, jako jsou  například retenční a akumulační nádrže, přečerpávací stanice dešťovách a splaškových vod, odlučovače tuků atd.

01 zdravotne technicke instalace