Zahrnuje projekční práce venkovní a vnitřní plynovod (NTL, STL) vč. plynovodních přípojek. Rozsah projektů je od rodinných a bytových domů až po administrativní budovy, průmyslové haly, kotelny a regulační stanice. Součástí naší práce je  vyřízení všech žádostí o připojení k distribuční soustavě na RWE a získání kladného vyjádření k dokumentaci.